This is my first creation: Ebba
I called her after my mam.
Här är min första skapelse, Ebba, döpt efter min mor.

My 2:nd
Her name is Fia, after my oldest daughter.
(She is now 21 yeares  =) )
Och här är Fia, namnet efter min äldsta dotter:
som nu är 21 år  =) .

My 3:rd is a flower i made from a dingbat.
Min tredje kreation , blomman, är gjord från ett dingbat.

My hathouse is from the tayle: Hathouse, written by Elsa Beskow from Sweden.
Från sagan hattstugan av Elsa Beskow, har jag gjort detta hattstuga.

Nallen gjorde jag efter en clipartbild.
This bear is ccreated after a clipart.