Här kommer jag att samla dikter som jag tycker om eller betyder något speciellt.

Jag är fin
för du har skapat mej.
Jag är dyrbar
för du älskar mej.
Skön är jag
i dina ögon,
en ädelsten i din hand.

Därför kan det kvitta
om någon säger
 att jag är värdelös och dum.
In i mitt hjärta viskar sanningen:
Jag är värd mer än guld.

Jag är din ögonsten,
din hemliga skatt
Du är glad att jag finns till.
Jag vill tacka dej, så länge jag lever
och aldrig glömma vem jag är.

Av Margareth Melin


 

 

Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
de gode och de ädle de ställa upp sin stod
i skönaste belysning på högsta piedestal
med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
- men bakom står Hin onde och hostar så smått.

Av Gustav Fröding

 

Idealet är här, idealet är där,
idealet är likt sankte Pål, sankte Pär
idealet är svart, idealet är vitt
och likt påvens skägg av en egen snitt,
idealet är lätt, idealet är tungt,
idealet är gammalt, idealet är ungt,
idealet är kärlek, idealet är hat,
idealet är Tolstoys och Nietzsches prat
- jag tror det är bäst, att en var har sitt,
som jag har mitt.

Av Gustav Fröding