My stamp collection

Min frimärksamling

Use this outline if you want to be in my stampcollection, decorate as you wish.

Använd denna outline att göra frimärke till min samling, dekorera hur du vill.